divendres, 18 de setembre de 2015

PRÀCTICA 1 QUÈ ÉS L'ART?


CREACIÓ COL·LECTIVA SOBRE QUÈ ÉS ART?

            Objectiu: crear una obra col·lectiva sobre què és art? 
                              iniciar criteris compositius
                              reflexionar sobre el concepte d'art
            Duració: 1 classe lectiva i més a casa si és necessari per al pas 1.
            Material personal: làmina (potser altre suport) A-5 i altres que l’alumne considere. Barra de pegament.
            Material de la professora: paper blanc de format 147 x 103.6 amb 49 divisions fetes de format A-5.
            Passos:
1.     L’alumne realitza la seua creació visual lliurement en el  format A-5 al voltant del tema d' art. Aquesta potser la frase triada amb un fons decorat, en cal·ligrama tal vegada, una imatge reinterpretació del què és art, una personificació, un dibuix o pintura personal, un recull de periòdic sobre l’art disposat de manera original, diferents tipografies, , un objecte quotidià (art trobat),etc. Existeixen multitud de possibilitats!
2.    L’alumne diposita el seu format sense pegar-lo en el lloc corresponent en el suport aportat per la professora segons l’ordre de llista.
3.   Comprovació del resultat i acords segons anàlisis. Tenim dos possibilitats: un, deixar el resultat segons l'atzar o dos, abordar certs criteris compositius i modificar l'ordre.
4.      Una vegada decidit, cadascú pega la seua creació.
5.    Reflexionem sobre el resultat. Açò és art?

                  Cadascú aportà la seua parcel·la sobre l'art, apareguent en el conjunt variades tècniques com clarobscur, collage, origami, esguitxada, puntillisme... en diferents procediments a llapis, retoladors, aquarel·la, tèmpera, ... Un conjunt interessant! L'ordre finalment fou el seguit segons llista i l'atzar va deixar una estampa bastant equilibrada.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada