dijous, 24 de setembre de 2015

ACOTACIÓ

Ja hem iniciat el tema de l'acotació. De la presentació vista a l'aula, podem extraure aquest resum:


Però, també us deixe aquestos apunts que us vindran bé.


 ACOTACIÓ


Per tal de conèixer les dimensions d'un objecte s'utilitzen les acotacions, que permeten indicar les mides exactes de qualsevol element per poder construir-lo o representar-lo correctament.

Les acotacions estan formades per les parts següents:

Línia de cota: indica la direcció i longitud de l'acotació. Conté una fletxa als extrems. El text s'escriu al llarg d'aquesta línia. En cotes angulars la línia és un arc.

Fletxa de cota: símbols als extrems de la línia de cota. Les fletxes han de ser allargades i estretes.

Línia auxiliar de cota: línia que s'estén des de l'objecte acotat fins a la línia de cota. Les línies auxiliars no arriben a tocar l'objecte i sobrepassen lleugerament les línies de cota.

Cota: identifica la mesura real de l'objecte, encara que aquest estigui dibuixat a escala. 

NORMES

 • Les cotes han d'estar separades del dibuix com a mínim 8mm, i entre elles la separació mínima és de 5mm.
 • Quan hi ha més d'una acotació en un mateix costat de la figura, les acotacions es poden posar de dues maneres: alineades o en paral·lel.
 • Sempre que sigui possible les acotacions es posaran a l'exterior de la figura.
 • Les línies de cota no es poden creuar amb cap altra línia.
 • Les línies auxiliars de cota sí que es poden tallar entre elles quan sigui necessari.
 • Totes les cotes han d'estar en la mateixa unitat, normalment mm (si és així, no cal posar la unitat).
 • Les cotes (xifres) es dibuixen sempre sobre la línia de cota i centrades i s'han de poder llegir amb el full en posició normal o girant-lo cap a la dreta.
 • Les acotacions que indiquen la posició d'una circumferència han de fer referència sempre al centre de la circumferència.
 • Per indicar la mida d'una circumferència s'acota el diàmetre, sense posar-hi cap símbol, només el valor.
 • Les línies de cota de circumferències es dibuixen sempre inclinades.

 • Els arcs més petits de 180º s'acoten indicant-ne el radi.
 • Per acotar un angle es dibuixa la línia de cota en forma d'arc.

 • No han de faltar cotes ni han d'estar repetides. 

         Tot seguit, us deixe uns exercicis per a practicar allò bàsic.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada