dilluns, 21 de març de 2016

CONTESTA A L'ART GREC


1.     Quins territoris configuren la civilització hel·lènica?
2.     Quins són els tres períodes fonamentals de la escultura grega? Què moments històrics abarquen?
3.     Nomena les dues tipologies d’escultura grega.
4.     Què significa antropomorfisme?
5.     Quines funcions teníen. Posa exemples.
6.     Què és un Koúro? I una Kóre?
7.     Nomena set caraterístiques de la escultura en época arcaica.
8.     Nomena cinc caraterístiques de la escultura en época clàssica en general.
9.     En quins moments es divideix aquesta época?
10. Quins són els tres autors més coneguts en el classicisme sublim? Nomena també alguna de les seues creacions.
11. Quines característiques i autors es troben en el classicisme tardà? Trobes alguna novetat?
12. Què és el pathos?
13. Quines característiques es troben en l’época hel·lenística? Nomena dos escultures conegudes de la escola de Rodes.
14. Quines altres dos escoles apareixen en época hel·lenística?
15.  Quins tres factors van condicionar l’urbanisme grec?
16.  Què és la acròpolis?
17.  Què és el traçat hipodàmic? Qui el va crear i per què?
18.  Què significa que la arquitectura grega és arquitravada?
19.  Quin és l’edifici principal de l’art grec? I quina és la seua funció?
20.  Com són les plantes dels temples?
21.  En quins espais queda dividida? Quines són les seues funcions?
22.  Com es classifiquen els temples d’acord els pòrtics?
23.  Nomena els tres ordres arquitectònics. Nomena les seues parts.
24.  Nomena característiques principals d’aquestes parts dins de cada ordre.
25.  Què són les cariátides i els atlants?
26.  Què és un acroteri?
27. Com es classificaria el Partenó d’Atenes segons el seu nombre de columnes? I el de Atenea Niké? A quin ordre pertany cadascú?
28. Com es diu l’últim temple que es va construir a l’Acròpolis? Per a què es va construir? I per què es nomena així?
29.  Quin és l’edifici més representatiu de l’arquitectura civil? De quines parts consta?
30. Realitza un esquema de la presentació “Cerámica y mosaico en la Grecia Antigua”

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada