dimarts, 29 de setembre de 2015

HOMINITZACIÓ


         Fa uns 6 millons d’anys es va produir un calfament a la Terra que va fer desaparèixer grans zones de bosc. A l’Àfrica, a la vall del Rift, alguns primats iniciaren una lenta evolució per a adaptar-se a les noves condicions climàtiques i sobreviure en un medi més hostil. La seua capacitat d’organitzar-se en grups per a caçar en les llanures fou el primer pas.
         El conjunt de canvis que convertiren els primats en éssers humans és el que coneguem com hominització. Aquest procés fou lent i complexe. Durà millons d'anys abarcant per tant, gran part de la prehistòria. 

             Resulta inevitable enunciar la prehistòria en esta entrada i les seues etapes per a acabar d'entendre la hominització. Així que, a continuació us passe un esquema estupendo que he trobat on es resumeixen els grans avanços de la evolució. 

Aquest també està bé!

        

     També us deixe uns quants cranis més perquè, a més a més dels canvis físics evidents, la seua disposició ens ofereix un clarificador esquema sobre la línia evolutiva de l'ésser humà.

          
         I, és que les troballes arqueològiques junt amb les expressions artístiques són la font d'informació exclusiva sobre aquest llarguíssim període. A continuació  us deixe una presentació sobre el jaciment d'Atapuerca, considerat un dels més importants d'Europa.                            Atapuerca: la wikipedia de la Prehistoria from profeshispanica

           I, posats a parlar de jaciments, cal mencionar la nostra Cova Negra que no deixa de sorprendre'ns i on tenim restes de Neandertal. Clica ací

              Recordar que tenim en el blog un enllaç al Museu de Prehistòria de València. Pega-li una ullada per saber-ne més sobre aquest període! Si entres a "colecciones"- "archivo fotográfico" trobaràs també més informació sobre la Cova Negra.

        Però tota aquesta informació que ens resulta familiar, no fa tants anys que és coneguda i acceptada. Ací va un vídeo que us farà saber de què parle.

                            Darwin i l'evolució de les espècies from guest11dc2b
 
          Tot seguit us deixe també unes imatges d'humor crític que, encara que hem vist alguna, pot animar el debat sobre cap a on es dirigeix la evolució de la espècie humana. Imaginem-ho!


diumenge, 27 de setembre de 2015

PRÀCTICA 2 LÍNIA DEL TEMPS

             Objectiu:  crear una línia del temps bàsica a escala
                              apreciar els períodes de temps
                              personalitzar-la amb successives incorporacions d'informació (imatges i textos)
            Duració: 2 classes lectives per a la línia bàsica a escala (passos 1, 2, 3, 4 i 5).
                           Altres moments de classe per a ampliar informació.
            Material: 
opció A: suport informàtic
opció B: suport paper de làmina  A-4, llapis, regle, estilògrafs, tissores, cartolina de color (negra?), llapis de colors, barra de pegament, fotos, retalls,...
           Passos (opció A): L'alumne/a decidirà els passos d'acord el programa informàtic triat.
           Passos (opció B):
1        1. Dividir la làmina en sentit horitzontal en tres porcions iguals (70x297mm).Podeu tallar les porcions ara o deixar-ho per a més endavant.
             2. Deixant un marge inferior de 15 mm, construir en cada porció una franja de 2 cm d'alçada. 
           3. A la línia superior de la franja indicar marca cada 100 anys = 10 mm. A excepció de la 3a porció que contindrà canvis. El punt de partida serà la primera porció a la dreta contemplant el límit (marge dret paper) com a any 2000 d.C. Arribarem fins al 5000 aC en la tercera porció que, haurà de contindre algun tall a partir d'ahí en la seua franja per a poder contindre fins el paleolític. Xelo t'indicarà els punts de tall.
         4. Delimitar les diferents edats de la història a llapis.
5       5. Retolar i aplicar color.
         6. Pegar el conjunt en una cartolina.
         7. Pegar imatges i textos ampliant informació conforme avancen les classes.

             Ací tenim unes imatges d'estos primers dies amb la pràctica. 

2

LÍNIA DEL TEMPS

Continuant en la introducció de la matèria, hem de tindre clares les edats de la història:

 Nosaltres, també anem a construir la nostra línia del temps. A continuació us deixe un enllaç útil per a abordar-ho si agafeu l'opció A:
 http://www.xtec.cat/web/recursos/dnee/suport/seminari/linies_temps_cronogrames

dijous, 24 de setembre de 2015

ACOTACIÓ

Ja hem iniciat el tema de l'acotació. De la presentació vista a l'aula, podem extraure aquest resum:


Però, també us deixe aquestos apunts que us vindran bé.


 ACOTACIÓ


Per tal de conèixer les dimensions d'un objecte s'utilitzen les acotacions, que permeten indicar les mides exactes de qualsevol element per poder construir-lo o representar-lo correctament.

Les acotacions estan formades per les parts següents:

Línia de cota: indica la direcció i longitud de l'acotació. Conté una fletxa als extrems. El text s'escriu al llarg d'aquesta línia. En cotes angulars la línia és un arc.

Fletxa de cota: símbols als extrems de la línia de cota. Les fletxes han de ser allargades i estretes.

Línia auxiliar de cota: línia que s'estén des de l'objecte acotat fins a la línia de cota. Les línies auxiliars no arriben a tocar l'objecte i sobrepassen lleugerament les línies de cota.

Cota: identifica la mesura real de l'objecte, encara que aquest estigui dibuixat a escala. 

NORMES

 • Les cotes han d'estar separades del dibuix com a mínim 8mm, i entre elles la separació mínima és de 5mm.
 • Quan hi ha més d'una acotació en un mateix costat de la figura, les acotacions es poden posar de dues maneres: alineades o en paral·lel.
 • Sempre que sigui possible les acotacions es posaran a l'exterior de la figura.
 • Les línies de cota no es poden creuar amb cap altra línia.
 • Les línies auxiliars de cota sí que es poden tallar entre elles quan sigui necessari.
 • Totes les cotes han d'estar en la mateixa unitat, normalment mm (si és així, no cal posar la unitat).
 • Les cotes (xifres) es dibuixen sempre sobre la línia de cota i centrades i s'han de poder llegir amb el full en posició normal o girant-lo cap a la dreta.
 • Les acotacions que indiquen la posició d'una circumferència han de fer referència sempre al centre de la circumferència.
 • Per indicar la mida d'una circumferència s'acota el diàmetre, sense posar-hi cap símbol, només el valor.
 • Les línies de cota de circumferències es dibuixen sempre inclinades.

 • Els arcs més petits de 180º s'acoten indicant-ne el radi.
 • Per acotar un angle es dibuixa la línia de cota en forma d'arc.

 • No han de faltar cotes ni han d'estar repetides. 

         Tot seguit, us deixe uns exercicis per a practicar allò bàsic.


divendres, 18 de setembre de 2015

PRÀCTICA 1 QUÈ ÉS L'ART?


CREACIÓ COL·LECTIVA SOBRE QUÈ ÉS ART?

            Objectiu: crear una obra col·lectiva sobre què és art? 
                              iniciar criteris compositius
                              reflexionar sobre el concepte d'art
            Duració: 1 classe lectiva i més a casa si és necessari per al pas 1.
            Material personal: làmina (potser altre suport) A-5 i altres que l’alumne considere. Barra de pegament.
            Material de la professora: paper blanc de format 147 x 103.6 amb 49 divisions fetes de format A-5.
            Passos:
1.     L’alumne realitza la seua creació visual lliurement en el  format A-5 al voltant del tema d' art. Aquesta potser la frase triada amb un fons decorat, en cal·ligrama tal vegada, una imatge reinterpretació del què és art, una personificació, un dibuix o pintura personal, un recull de periòdic sobre l’art disposat de manera original, diferents tipografies, , un objecte quotidià (art trobat),etc. Existeixen multitud de possibilitats!
2.    L’alumne diposita el seu format sense pegar-lo en el lloc corresponent en el suport aportat per la professora segons l’ordre de llista.
3.   Comprovació del resultat i acords segons anàlisis. Tenim dos possibilitats: un, deixar el resultat segons l'atzar o dos, abordar certs criteris compositius i modificar l'ordre.
4.      Una vegada decidit, cadascú pega la seua creació.
5.    Reflexionem sobre el resultat. Açò és art?

                  Cadascú aportà la seua parcel·la sobre l'art, apareguent en el conjunt variades tècniques com clarobscur, collage, origami, esguitxada, puntillisme... en diferents procediments a llapis, retoladors, aquarel·la, tèmpera, ... Un conjunt interessant! L'ordre finalment fou el seguit segons llista i l'atzar va deixar una estampa bastant equilibrada.

dimecres, 16 de setembre de 2015

REPRESENTACIÓ DE VISTES

        Navegant trobem informació més que suficient sobre qualsevol tema. En aquesta etiqueta simplement registraré una selecció d'allò interessant.
Sobre la representació de vistes que ens pertoca m'ha agradat aquesta pàgina:
https://sites.google.com/site/nosapspason/sistemes-de-representacio/vistes-diedriques
          A més a més de la representació de les vistes, el seu apartat 3 representació tècnica conté altres temes  que hem d' abordar a l'aula: acotació, croquis i axonometria.

dimecres, 9 de setembre de 2015

FUNCIÓ DE L'ART

          Des de l'antiguitat, ja hem comentat que Plató concebia un art amb funció educadora que, reflectira la "Veritat" i ensenyara en valors morals, mentre que Aristòtil percebia l'art amb una funció social perquè les emocions que podia transmetre l'art serviríen a l'espectador d'aprenentatge per a afrontar situacions semblants.

        Concepte, classificació i funció de l'art en continuo plantejament des de llavors. Res és immutable i  estem comprovant que els continguts que estem estudiant tampoc són una excepció. Evolucionen.

      Ací us deixe un enllaç de la Viquipèdia que resumeix aquests canvis al llag de la història:https://ca.wikipedia.org/wiki/Hist%C3%B2ria_de_l'art

          Ens convé fer una reflexió personal sobre quina seria la funció de l'obra d'art a l'actualitat.

          Fes clic ací per a veure un enllaç que posa un exemple molt bo sobre aquest assumpte en el segle XVII i fes un altre clic en Antoni Tàpies (1923-2012) on l'artista reflexiona sobre la funció de l'art des de una reflexió actual.
         

CLASSIFICACIÓ DE LES ARTS


           Els grecs antics dividien les Arts en:
           - Superiors, aquelles que permetien gaudir les obres per mitjà dels sentits superiors (vista i oïda), amb els que no cal entrar en contacte físic amb l'objecte observat. Són la arquitectura, la pintura i la escultura.
           - i Menors, aquelles que impressionen als sentits menors (gust, olfacte i tacte), amb els que és necessari entrar en contacte amb l'objecte. Són la ceràmica, la orfebreria, la joieria...

           A l'Edat mitjana es dividien en:
           - Arts liberals, relacionades amb destresses intel·lectuals eren: gramàtica, dialèctica, retòrica, aritmètica, geometria, astronomia i música.
           - i Arts manuals, relacionades amb l'artesania i les arts plàstiques.

          Al Renaixement, quan es dignifica a l' artista, les Arts es classifiquen en:
           - Arts majors, que són la arquitectura, la pintura i la escultura.
           - i Arts menors, a les decoratives i ornamentals.

         Al segle XVIII es distingeixen tres grups d'arts:
        - 1r grup, belles arts. Fa referència a les arts que pretenen agradar i que imiten la natura. Format per cinc arts: música, poesia, pintura, escultura i dansa.
         - 2n grup, conjunt intermedi. Fa referència a les arts que pretenen proporcionar plaer alhora que esdevenir útils. Format per dues arts:arquitectura i retòrica.
         - 3r grup, arts mecàniques. Fa referència a les arts que la seua finalitat darrera és esdevenir útils.

          A l' actualitat, l'expressió Belles Arts s'empra per referir-se a una classificació no coincident amb l'original i per a referir-se a uns estudis.
Belles Arts, classificació:
Són les sis disciplines artístiques que tenen per objectiu l'expressió de la bellesa.
 • La pintura aconsegueix la seva finalitat bàsicament a través del color i la forma.
 • L'escultura gràcies a la forma i en menor mesura al color.
 • L'arquitectura gràcies a la forma i en menor mesura al color.
 • La música gràcies al so.
 • La poesia gràcies al llenguatge.
 • La dansa gràcies al moviment.
       L'arquitectura, l'escultura i la pintura constitueixen el grup de les arts plàstiques.
Segons Ricciotto Canudo, el setè art, és el cinema o art cinematogràfic, el qual introduí el terme setè art l'any 1914, quan definí el cinema com «l'art plàstica en moviment que compèndia totes les arts».

       Com podeu comprovar, la polèmica sobre què és art, com s'ha d'anomenar i què inclou que començà amb Plató i amb el seu deixeble Aristòtil encara continua.

                             Plató i Aristòtil en un detall de "La escola d'Atenes" (1510-1512) de Rafael Sanzio.
         Clica ací per saber més de l'obra.

       I per a saber més sobre les seues reflexions sobre l'art ací us deixe dos enllaços:
http://filosofia.laguia2000.com/filosofia-griega/platon-y-el-arte
https://ca.wikipedia.org/wiki/Po%C3%A8tica_%28Arist%C3%B2til%29

CONTESTA

           A hores d'ara ja sabreu que els CONTESTA de la entrada anterior fan referència a les preguntes que heu de respondre en el vostre quadern sobre l'apartat que ens pertoque. Com acabem de començar, ací us deixe les preguntes que corresponen a l'apartat primer "Què és l'art?"i successius però, heu de fer-se a la idea que Xelo no us ho deixarà tan fàcil conforme avancem i que les preguntes seran emeses únicament a classe i que les respostes les haureu de buscar vosaltres a la entrada del blog.
           
              QUÈ ÉS L'ART?
              CONTESTA
 1. Quines característiques ha de complir l’art segons la teua opinió?
 2. De quines maneres  creus que pot representar-se?
 3. Compara les diverses valoracions del concepte d’art al llarg de la història.
 4.  Què és un mecenes?
 5. Quina és la frase que t’has triat sobre l’art d’allò visionat? 
 6. Què són les personificacions? 
 7. Quina és la imatge extreta de la teua investigació? 
 8. Anota el perquè t’ha captivat.  
 9. Per a què es va crear al 1778 la Real Acadèmia de Belles Arts de San Fernando? 
 10.  Què és espoliar? A qui nomena el text que ho va fer i en quina època?   
 11.   Quina diferència hi ha entre restaurar i restablir?   
      
              CLASSIFICACIÓ DE L'ART    
              CONTESTA
 1. Què és un art liberal?
 2. Quines són les set arts considerades a l’actualitat?
 3. Realitza un esquema sobre la classificació de les arts al llarg de la història.
 4. Què deien Plató i Aristòtil sobre l’art?
            
              FUNCIÓ DE L'ART 
              CONTESTA
      1.  Enllaça mitjançant una fletxa les respectives obres amb el seu autor i data de realització.
"La escola d’Atenes"                       Vicente Palmaroli                   1510-12
"La font"                                          Johannes Vermeer                 1666
"La al·legoria de la pintura"               Rafael Sanzio                        1917
"La al·legoria de las artes"                Marcel Duchamp                   1882  

      2. Qui ha dit les següents frases?

- “El cinema és l’art plàstica en moviment que compèndia totes les arts”      ......................

- “L’art ha de tenir una funció social pel bé de la humanitat”                         .......................

-  “L’art és de la forma una imitació i la educació és la seua funció”              .......................
- “Una humanitat sense art seria tan pobra com una naturalesa sense arbres” .......................

              LÍNIA DEL TEMPS
              CONTESTA
 1. Nomena les diferents etapes de la prehistòria i de la història humana i indica els anys aproximats i els esdeveniments que els delimiten.
 2. A la línia del temps que has dissenyat a escala, l’has tingut que realitzar talls per a què et cabera en el format sol·licitat. Si no els hagueres realitzat, quants metres de làmina t’haveren fet falta?    

       HOMINITZACIÓ
       CONTESTA 

  1.     Cita els principals homínids en la evolució humana i trets característics.

  2.     Nomena els canvis produïts en el procés d’hominització.

  3.     Copia i completa el mapa conceptual en el teu quadern:
   
                                     
      

          4. Defineix: Paleolític, Neolític, bifaç, sílex, polidor. 
  5.     Imagina com seria l’aspecte del home que segueix al homo sapiens sapiens en la línia evolutiva i dibuixa’l. Per a tal fi hauràs de plantejar-te preguntes com quins seran els nostres costums en el futur o d’on traurem l’aliment per a sobreviure o si hi hauran recursos per a tota la població mundial, etc.